Squonk plays Genesis
Bestelformulier kaarten theatershow 'The Story of Genesis'
Zaterdag 16 maart 2019 - 20.00 uur - Theater 't Kapelletje, Rotterdam

Emailadres: Dhr/Mw: Voorletter(s) + Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr: Aantal stoelen: 90 / vrije stoelkeuze Nog te reserveren: 26 Ik bestel kaart(en) à € 17,50 Ik maak z.s.m. het bedrag over naar rek.nr.: NL45 INGB 0004 8381 52 STICHTING THE MUSICAL BOX ROTTERDAM o.v.v. naam, datum theatershow en het aantal tickets Zodra het bedrag op de rekening staat worden de door u bestelde tickets z.s.m. naar het door u opgegeven adres opgestuurd.
Eventuele toelichting/opmerkingen: U ontvangt een bevestiging van deze bestelling in uw mailbox.

www.squonk.nl